Google AdWords

Google AdWords

Рекламата в Google AdWords, позволява с относително малък бюджет, Вашето послание да достигне до широк кръг от потребители, като показва Вашата реклама на 1-ва страница в резултатите от търсенето по определение ключови думи. Това, което заплащате, е цената на клик, когато някои кликне на Вашата реклама. По този начин, плащате само рекламата Ви е привлекла нечие внимание и потребителя в посетил сайта Ви.

 

Кратко описание на Google AdWords

[custom_list style=“list-1″]

  • рекламен подход,  при който рекламодателите заплащат при кликване върху тяхната реклама
  • рекламата се появява при търсене по конкретни ключови думи
  • рекламата се появява над/или в страни от останалите резултати
  • задаване на максимален дневен бюджет
  • лесно управление на рекламите
  • дава детайлна статистика за рекламните кампании

[/custom_list]

Ценова формула:

50 лв. месечна такса управление
20 лв. еднократно при създаване на рекламно каре
10 лв. при редакция на съдържанието (без основна промяна на съдържанието на посланието)
0.01 лв. х брой кликове отчитат се в края на месеца

(*) посочените цени са без ДДС

Забележка: Рекламният бюджет към Google e отделен като стойност